Wirtualny Cmentarz

« home | mail »

Wirtualny Cmentarz

OFERTA DLA ADMINISTRATORÓW CMENTARZY

Kto jest producentem usługi „Wirtualny Cmentarz”?
Firma Planfirm.pl s.c. – producent usługi „Interaktywny Plan Cmentarza – wirtualny cmentarz” istnieje od 8 lat. Niemal od samego początku działalności zajmuje się usługami internetowymi, w tym m.in. wykonywaniem Interaktywnych Planów Miast, wdrażaniem portali miejskich, dzierżawą serwerów wirtualnych. Wirtualny cmentarz jest ofertą kierowaną dla zarządców cmentarzy.

Czym jest Wirtualny Cmentarz?
Rozbudowany serwis internetowy oraz program do obsługi serwisu którego główną funkcją jest prezentacja danych na wektorowym planie cmentarza (imię i nazwisko zmarłego, data narodzin i pochówku, nr kwatery, rodzaj grobu, dokładna lokalizacja grobu na planie cmentarza, zdjęcie nagrobka, księga pamiątkowa, wirtualny znicz, katalog zmarłych, wyszukiwarka, galeria, prezentacja cmentarza, zintegrowane moduły do zarządzania danymi, wystawianie faktur VAT itd. Działającą usługę można zobaczyć pod adresem www.choszczno.icmentarz.pl , www.warnice.icmentarz.pl .

Istnieje możliwość bezpłatnego dostosowania usługi do potrzeb zarządcy.

Korzyści zarządcy i miasta wynikające z użytkowania Wirtualnego Cmentarza

Finansowe
• możliwość publikacji płatnych ogłoszeń (np. zakładów kamieniarskich)
• możliwość zlecania zarządcy przez rodzinę zmarłego sprzątania grobu (rodzina mieszkająca np. poza granicami kraju widzi stan grobu, uwagi)
• wszystkie opłaty związane z użytkowaniem narzędzia „wirtualny cmentarz”, utrzymaniem na serwerze, reklamą w Internecie, grafiką zawarte są w ramach licencji
• możliwość zapalenia przez internautę wirtualnej świeczki (odpłatnie lub nieodpłatnie)

Inwentaryzacja zasobów cmentarza

Wizerunek
• nowoczesne narzędzie użytkowane przez zarządcę dobrze świadczy o mieście i samym zarządcy
• większość mieszkańców miasta posiada zmarłego bliskiego na cmentarzu. Mieszkańcy dobrze odbiorą inicjatywę zarządcy który wdraża potrzebne dla mieszkańców usługi oraz ułatwia dostęp do usług (m.in. możliwość pobrania niezbędnych dokumentów z serwisu)